Jaunumi

Vietrādis Apē būs

Kopš 2016.gada dažādos pasākumos esam aicinājuši atbalstīt Apes iedzīvotāju iniciatīvu pilsētvidē atgriezt vēsturisko vietrādi "Rīga - Pleskava- Tartu". Lai objekts tiktu izveidots kvalitatīvi un kalpotu ilgu laiku, ir notikušas konsultācijas ar tēlnieku un koka darbu meistaru, ar Apes novada domes atbalstu ir pievilkta elektrība. Līdz šim ir saziedoti 2791.12 eiro. Atlikušo summu plānots piesaistīts, sagatavojot projekta pieteikumu konkursam Valsts Kultūrkapitāla fondā. Lai projektu īstenotu, nepieciešami vēl aptuveni 2000 eiro.

Ziedošanas iespēja vēsturiskā vietrāža atjaunošanai joprojām ir atvērta.
Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96UNLA0050019750651
Mērķis: Ziedojums vēsturiskā vietrāža atjaunošanai

Vairāk par projekta idejas sākumu un virzību stāsta iniciatīvas virzītāji.

"Vietrādis – Rīga - Pleskava- Tartu – mūsu dāvana savai pilsētai Apei!Latvietis gadu simtiem ir mācīts un mācējis cienīt – cilvēku, darbu, lietas. Mēs, Apes ļaudis esam lepni par savu mazpilsētu un arvien turam godā un atmiņā savas vēstures liecības un vērtības. Ideja un vēlme atjaunot vietrādi Apes pilsētas centrā aizsākās 2016.gadā ar apenieša Egona Brīdaka gleznu izstādi Apes tautas namā, kur pats autors vērsa klātesošo izstādes apmeklētāju uzmanību uz faktu, ka viss kaut kas tiek veidots un darīts, bet pilsētai pietrūkst paliekošu vēsturisko laikmeta liecību. Mākslinieks atnesa un klātesošajiem rādīja bildes ar pilsētas centrālajā trijstūrī bijušo virzienu rādītāju jeb vietrādi un aicināja rast iespēju atjaunot šādu vēsturisko mantojumu. Jāsaka, ka vēsturiskās bildes liecina, ka šādi vietrāži bijuši arī Smiltenes un Gulbenes krustojumos, kas pamato to vēsturisko nozīmību. E.Brīdaka idejai pievienojas laikabiedri – Apes pilsētas vecākā paaudze, kā arī neformālās grupas “Vaidavas pērles” dalībnieki virzīt šo kā brīvprātīgu projektu un ieguldījumu Latvijas 100-gadei.

Apes vietrādim – zīmīga vieta, jo atrastos, tāpat kā vēsturiski, pašā mazpilsētas centrā, norādot virzienus uz galvaspilsētu Rīgu, Tartu Igaunijā un Pleskavu, Krievijā, un pat uz 0,2 km attālo dzelzceļa (bānīša) staciju. Vietrādis bijis no koka, ar dažādiem rotājumiem, bet uz staba bija izvietotas no iekšpuses izgaismotas fotogrāfijas, rosinot apceļot dzimto zemi. Līdz ar to ir ne tikai informatīvs – norāda virzienu un kilometru skaitu, bet vietrādis var kalpot kā kultūras mantojuma izziņas punkts, kurā iespējams apskatīt senos un mūsdienīgos Apes apkārtnes attēlus. Vietrādis ietvēra simbolu – ugunskurs/ozollapa, kas kalpo kā sasaiste ar vietu un mūsu skolotāju un folkloristu Dāvi Ozoliņu. Vietrāža atdzimšanas procesā mēs uzaicinājām iesaistīties arhitekti Dainu Levani, kura brīvprātīgi pēc aktīvistu lūguma veica vietrāža gabarītzīmējuma izveidi.

Un līdz ar iegūto uzskatāmo materiālu aizsākas naudas piesaiste caur dažādiem labdarības pasākumiem. Kā pirmais ir Alūksnes un Apes novada fonda organizētais Labdarības bumbu dzīšanas pasākums 2016.gadā, tam sekoja šāds pat pasākums 2017.gadā, Erudīcijas spēle “Prāta Laboratorija” ar ziedojumiem, 2017. un 2018.gada Apes Pilsētas svētki, kad tika izvietotas ziedojumu kastes veikalā “Unibode” un Apes tautas namā, ziedojumi tika ieskaitīti arī Apes novada domes ziedojumu kontā. Turpinoties darbam pie vietrāža atdzimšanas Apē, meklējām potenciālos meistarus, kuri šos darbus varētu veikt. Tika uzrunāts tēlnieks Uldis Kurzemnieks un koka darbu meistars Jānis Mercs. Tomēr līdz šim saziedotās summas nepietiek, lai īstenotu vietrāža atjaunošanu un padarītu to pieejamu visiem interesentiem. Jo līdztekus vietrāža mākslinieciskajam izpildījumam, ir jāveic citi darbi – elektrības kabeļa pieslēguma ierīkošana trīsstūra laukumam ielu krustojumā, laukuma labiekārtošana.
Liels finansiāls atspaids ir šovasar ar Apes novada domes atbalstu ievilktais elektrības kabelis. Līdz ar to, darbu plānošana vietrāža izveidei ir pavirzījusies un varam slēgt līgumus gan ar tēlnieku, gan koka darbu meistaru un dizaineri par paša objekta izgatavošanu. Iztrūkstošo naudas summu plānojam gūt caur projektu atbalstu, tādējādi, plānojot vietrāža atklāšanu uz 2020.gada Apes pilsētas svētkiem.
Vietrādis būs Apes pilsētas vēsturiskais mantojums, kas integrēsies pilsētvidē un piešķirs tai identitāti, tādējādi, uzrunājot gan Apes novada, gan tuvu un tālu citu novadu, kaimiņu zemju ļaudis - izzināt, uzzināt, pētīt un noskaidrot par vietrādi Apē, Apes novadā, Latvijā un tajā ietvertajiem simboliem un izvietotajiem bilžu materiāliem!
Šobrīd vietrādim mēs visi kopā esam saziedojuši EUR 2791.12.
Paldies, Jums visiem par to!
Šobrīd esam sagatavojuši projektu iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla fondā, lai gūtu finansējumu meistaru darba apmaksai.
Mēs zinām, ka šis vietrādis ar visu mūsu kopēju atbalstu Apē būs!"

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

​Palīdzēsim Ukrainas tautai!

Alūksnes un Apes novada fonds turpina jau savulaik uzsākto labdarības akciju “Palīdzēsim Ukrainas tautai”. “Atbalsts sniegšanā sadarbojamies ar Alūksnes nova

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums