Projektu programma

14.projektu konkurss "Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām"

14.projektu konkursā “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” tika iesniegti 24 projektu pieteikumi no 23 Alūksnes un Apes novada neformālām sabiedrības grupām, biedrībām un nodibinājumiem. No iesniegtajiem projektiem esam raduši iespēju atbalstīt 10 projektu īstenošanu par kopējo summu 2230 eiro.

1. Projekts “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā 2017 un izstādes “Zeltiņpuika Kristers” turpinājums” (Biedrība “Sporta klubs Zeltiņi”)
"2014.gada 12.novembrī pēc smagas slimības 21 gada vecumā aizsaulē aizgāja talantīgs un sirsnīgs Zeltiņu pagasta puisis Kristers Zariņš. Puisis Zeltiņos bija cienīts: sportists, dejotājs, aktieris, izteikti pozitīvs, nebaidījās grūtības, izpalīdzīgs, vērsts uz izaugsmi, īsts sava pagasta patriots. Viņš vienmēr un visur sevi dēvēja par Zeltiņpuiku. Kristers no mums ir aizgājis, bet viņa piemiņu saglabājam 2015.gadā atklātajā fotoizstādē “Zeltiņpuika Kristers”, kas veidota ar Alūksnes un Apes novada fonda atbalstu. Otrs pasākums par godu Kristeram ir “Kristera kausa izcīņu pludmales volejbolā”, jo šis bija viņa mīļākais sporta veids. Divus gadus šīs sacensības jau ir notikušas un tikušas plaši pārstāvētas, tāpēc biedrībai jānodrošina profesionāla sacensību organizēšana un norise un izstādes turpinājums. “

2. Projekts “Attīstošās rotaļlietas un sporta inventārs pirmsskolas grupas bērniem” (Vecāki Jaunlaicenes pamatskolai)
“Projekts tiks realizēts Jaunlaicenes pamatskolas pirmsskolas grupā. Tiks iepirktas rotaļlietas,ko izmantos mācību un audzināšanas darbā. Tiks attīstīta bērnu domāšana, radošās spējas, attīstīta bērnu pirkstu veiklība, runas iemaņas. Bērniem radīsies jaunas intereses, iespējas izzināt pasauli, apgūt jaunas iemaņas. Sporta inventārs veicinās bērnu fizisko aktivitāti. Skolotāji varēs veidot aizraujošākas nodarbības un organizēt bērnu brīvo laiku. Iegādātās lietas varēs izmantot arī sākumskolas skolēni, pavadot brīvo laiku skolā.”

3. Projekts “Neformālā laboratorija ‘’No rotaļām uz zināšanām’’” (Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošu citronu”)
“Mūsdienās bērni un jaunieši lielu daļu sava brīvā laika pavada pie datora vai telefona, spēlējot spēlītes vai komunicējot ar vienaudžiem interneta vidē. Tāpēc mēs vēlamies realizēt projektu, jo bērni mazāk laika pavada komunicējot viens ar otru un apgūstot zināšanas, kas noderētu nākotnē, tādēļ gribam to mainīt, organizējot izzinošas nodarbības par eksaktajiem priekšametiem un attīsīt bērnu loģisko domāšanu un spriestspēju. Projekta īstenošanas laikā tiks izveidota neformāla vide E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa trešā stāva gaitenī – veikts sienu apgleznojums un izvietoti sēžammaisi, kā arī jaunizveidotajā vidē tiks vadītas nodarbības bērniem vecumā no 7 – 12 gadiem.”

4. Projekts “Atbildības audzināšanas stundas skolās” (biedrība “Astes un Ūsas”)
“Projekta realizācijas gaitā tiks organizētas sarunas ar bērniem par atbildīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā arī apspriesti aktuāli jautājumi par dzīvnieku reģistrēšanas kārtību un dzīvnieku aizsardzību. Tiks izdalīti saprotami informatīvie materiāli, kā arī vadītas spēles un testi par šo tēmu. Projektā plānots iesaistīt apmēram 500 skolniekus no septiņām Alūksnes un Apes novadu skolām. Projekts palīdzēs paplašināt sabiedrības zināšanas par atbildību pret dzīvniekiem.”

5. Projekts “Netradicionālas orientēšanās sacensības “Dārgumu lāde Ilzenē”” (biedrība “ILZENES ATTĪSTĪBAI”)
“Netradicionālas orientēšanās sacensības „Dārgumu lāde Ilzenē”, būs pasākumus, kura norises laikā tiks veicināta starppaaudžu sadarbība, iesaistoties pasākuma organizēšanā un norisē, izzinot Ilzenes dārgumu (iedzīvotāju), kuri ir sava amata vai aizraušanās lietpratēji, dzīves stilu, kā arī kultūrvēsturisko mantojumu. Kontrolpunktos komandām ir jāizpilda dažādi uzdevumi, kas atbilst Ilzenes dārgumu dzīves sfērām. Līdzīgs pasākums notika 2015.gadā. Pateicoties labajām atsauksmēm, pasākumu vēlamies attīstīt.”

6. Projekts “Jaunietis sasilda sirdi pensionāram” (biedrība “ILZENES ATTĪSTĪBAI”)
“Projekts „Jaunietis sasilda sirdi pensionāram“ ir vērsts uz paaudžu saikņu nostiprināšanu starp jauniešiem un vecāko paaudzi, sniedzot sirds siltumu gan Ziemassvētku laikā visiem Ilzenes pagasta pensionāriem, gan ciemojoties regulāri pie pagasta vientuļajiem pensionāriem sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu. Projekts paredz divas radošās darbnīcas - Ziemassvētku apsveikuma kartiņu gatavošanas un piparkūku un smilšu cepumu cepšanas un dekorēšanas darbnīcu, kur savus spēkus apvienos Ilzenes jaunieši, mazpulcēni un biedrības „Ilzenes attīstībai“ biedri. Ziemassvētku laikā jaunieši kopā ar biedrību „Ilzenes attīstībai“ un mazpulcēniem dosies pie visiem Ilzenes pagasta pensionāriem, lai iepriecinātu viņus gan ar apsveikumu, gan dāvaniņu, gan dziesmām un dzejoļiem, kas sniegs gandarījumu ne tikai pensionāriem, bet arī ciemiņiem.”

7. Projekts “Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas “Zaļās klases”atjaunošana” (biedrība “Apes izglītības attīstībai ”Ozolzīle””)
“Biedrība AIA „Ozolzīle“ un skolēnu vecāku grupa projekta „Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas “Zaļās klases”atjaunošana”ietvaros vēlas uzlabot esošo lapeni Zaļajā klasē un āra skatuvīti, lai saglabātu estētiski pievilcīgu, drošu un lietderīgu skolas apkārtējo vidi, kur tiek organizētas nodarbības gan tiešajā mācību procesā, gan atpūtas un citu ārpusstundu aktivitāšu pasākumu organizēšanā, pagarinātās dienas grupas bērnu lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Skola regulāli veic Zaļās klases uzkopšanas un uzlabošanas darbus iespēju robežās. Projekta idejām un realizācijai mutisku atbalstu ir snieguši vairāku skolēnu vecāki.”

8. Projekts “Izglītojoša izstāde “Apes novads toreiz un tagad”” (neformāla grupa “Mēs Savam novadam – Savai Latvijai”)
“Mēs esam tā Latvijas daļa, kura šobrīd veido Latvijas tagadni, esam atbildi par pagātnes liecību saglabāšanu un nodošanu nākamajai paaudzei, lai veidotu Latvijas nākotni. Mēs vēlamies izveidot ceļojošo izstādi “Apes novads toreiz un tagad”, jo fotogrāfiju izstāde ir labs, piesaistošs, uzrunājošs veids, kā rosināt diskusiju starp paaudzēm, radīt iespēju plašākai sabiedrībai iepazīties ar katru pagastu. Izstāde veicinās arī vietējo tūrismu, rosinot pašiem apmeklēt nozīmīgas vietas savā novadā, atrodot ko jaunu, vai sen aizmirstu pagastu vērtību, izceļot ar jaunu degsmi. Šī izstāde būs kā mūsu cilvēku dāvana savai valstīj Latvijas 100gadē.”

9. Projekts “Apes senioru aktivitātes dažādu paaudžu dialogam un sadarbībai” (neformālā Apes senioru grupa “Tandēms”)
"Nesen neformālās sarunās ar jaunās paaudzes cilvēkiem, dzirdējām atziņas, ka vecie cilvēki ir tik pieredzes bagāti, interesanti un neieklausoties un nedzirdot viņus, ir iespēja daudz pazaudēt gan no savas ģimenes, gan tautas tradīcijām. Tā radās mūsu projekta ideja par svētku un dzīves svinēšanu kopā – visu paaudžu cilvēkiem. Projekta laikā pārsteigsim VUGD darbiniekus un D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnus Ziemassvētkos, aicināsim baudīt grūdeni, pīrādziņus un siltu dzērienu Meteņos, jautrosimies un ripināsim olas ar bērniem Lieldienās, jo svētki nerodas no nekā, tie ir jārada mums pašiem un jārada kopā.”

10. Projekts “Jāzepa Vītola uzvalks” (Gaujienas Jāzepa Vītola fonds)
“Komponists un profesors Jāzeps Vītols (1863-1948) ir iespaidīgākā personība latviešu mūzikā. Lai to popularizētu interesantā un mūsdienīgā veidā, Gaujienas Jāzepa Vītola fonds izveidoja muzikālu, teatrālu, vizuālu un izglītojošu prezentāciju „Jāzeps Vītols vakar, šodien, rīt”. Tajā stāstījums mijas ar fotogrāfijām, mūziku, citātiem un humora ainām, bet galvenais tēls ir Jāzepa Vītola līdzinieks – Jānis Krišjānis, kura vizuālā līdzība ar komponistu pārsteidz un uzrunā skatītāju sirdis. Speciāli tika uzšūts balts zīda lakatiņš, piemeklētas attiecīgās formas brilles, bet, lai pastiprinātu tēla līdzību, nepieciešams uzšūt arī uzvalku, atbilstoši muzeja fotogrāfijām, jo izmēros piemeklēts mūsdienu piegriezuma uzvalks neatbilst laikmeta raksturošanai. Realizējot projektu, tiks nodrošināts kvalitatīvs vizuālais profesora Jāzepa Vītola tēls, kas apliecinās cieņu un mīlestību pret viņa atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Retā iespēja, ka varam pasākumos attēlot profesoru ar tik reālu līdzinieku, dod iespēju uzrunāt auditoriju daudz emocionālāk un pavisam tiešā veidā nodot viņa domas jaunajai paaudzei.”

Projektu pieteikumus izvērtēja žūrija, ko veidoja AANF un AANF Jauniešu ideju laboratorijas pārstāvji, 1 pašvaldības pārstāvis, 1 uzņēmējs, nodibinājuma “Ināras un Borisa Teterevu fonds” pārstāvis un cilvēki, kuri projektu konkursam ziedojuši vismaz 30 eiro.

Projektu konkursa dokumenti:
ATSKAITES VEIDLAPA
PIETEIKUMA VEIDLAPA un BUDŽETA VEIDLAPA
NOLIKUMSIesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

​Palīdzēsim Ukrainas tautai!

Alūksnes un Apes novada fonds turpina jau savulaik uzsākto labdarības akciju “Palīdzēsim Ukrainas tautai”. “Atbalsts sniegšanā sadarbojamies ar Alūksnes nova

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums